“ We can´t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them ” - Albert Einstein

Eternal Mindset hjälper er att komma igång med ert hållbarhetsarbete!

Vill ni ha struktur och möjlighet att följa upp ert interna hållbarhetsarbete?

Vi skapar tillsammans ett hållbarhetsarbete som blir strukturerat, lätt att följa upp, integrerat i hela organisationen och kommer att kunna användas för att skaffa er nya kunder och kundgrupper i framtiden.

Eller vill ni bara få ordning på det ni påbörjat? Många har börjat på något, men vet inte hur de ska komma vidare. Låt Eternal Mindset hjälpa er att komma igång på riktigt.

There is no business on a dead planet!


Andelen företag som 2013 antagit en hållbarhetsvision i styrelserummet.


Andelen företag som gett sina chefer utbildning i hur hållbarhetsmålen ska implementeras.