Eternal Mindset hjälper er att komma igång med ert hållbarhetsarbete!

Vill ni ha struktur och möjlighet att följa upp ert interna hållbarhetsarbete?

Vi skapar tillsammans ett hållbarhetsarbete som blir strukturerat, lätt att följa upp, integrerat i hela organisationen och kommer att kunna användas för att skaffa er nya kunder och kundgrupper i framtiden.

Eller vill ni bara få ordning på det ni påbörjat? Många har börjat på något, men vet inte hur de ska komma vidare. Låt Eternal Mindset hjälpa er att komma igång på riktigt.

There is no business on a dead planet!

Varför är hållbarhetsarbete viktigt för ditt företag? 

  • Ökar er konkurrenskraft

  • Ökad resurseffektivitet
  • Förstärker ert varumärke vilket leder till ökad kundlojalitet

  • Kostnadsbesparing

  • Attraktivare arbetsgivare och mer produktiva medarbetare

  • Nya produkter och affärsområden 
  • Proaktiv riskhantering

  • Förbättrade finansieringsmöjligheter 

35% av chefer har begränsad eller obefintlig kunskap om hållbar utveckling

Källa: Ledarnas Hållbarhetsbarometer, 2014


66% av chefer anser sig behöva mer kunskap om hållbar utveckling


Källa: Ledarnas Hållbarhetsbarometer, 2014

Eternal Mindset kan hjälpa ditt företag med skräddarsydda lösningar för hållbar utveckling:

nulägesanalys av företagets processer, fastställande av mål och fokusområden, åtgärdsplaner och implementeringsförslag, produktion av hållbarhetsredovisning samt lösningar anpassade för just ert behov.

Läs mer