Tjänster

Ekonomiska kriser och hållbarhetskriser har lett till förändringar i sociala, ekonomiska och ekologiska förhållanden världen över. Företag börjar ta större ansvar för hållbarhet men kan uppleva stora svårigheter att uppnå sina hållbarhetsmål - detta är en utmaning Eternal Mindset kan hjälpa er med. 

Det vi kan hjälpa ditt företag med är

1. Nulägesanalys av företagets processer 

Målet med en nulägesanalys är att identifiera gapet mellan den nuvarande och den optimala fördelningen och integreringen av insatser i hållbarhetsarbetet. Denna analys ger insikt om inom vilka områden som det finns rum för förbättring, plus att den synliggör de hållbarhetsfrågor, som rör just er verksamhet.
Den kommer att ge svar på

  • Var är vi starka idag?
  • Vilka är våra svaga sidor?
  • Var gör resurserna mest nytta?
  • Vad är nästa steg?

2. Fastställande av mål och fokusområden

Anpassade till just er verksamhet och möjligheten hos era anställda. Vanligtvis behövs nulägesanalysen, för att kunna sätta realistiska och tidsbestämda mål och fokusområden. Viktigt att målen anpassas till personalstyrkan, för att de inte ska bli ”administrativa monster” och därmed riskera att de inte genomförs.

2015 fastslog FN 17 globala hållbarhetsmål. De nya målen är en möjlighet att dels förstå omvärldens förväntan på den egna verksamheten, men också omvänt att visa vilket värde man bidrar med. Ser du kopplingar mellan målen och den egna verksamheten? Vi kan hjälpa dig att arbeta med FNs hållbarhetsmål. 

3. Åtgärdsplaner och implementerings förslag, genom SMART mallen

Utifrån Workshops i ledningsgruppen och/eller med inköpare/produktutvecklare.
Vi bygger upp ett rutinförfarande, utifrån de satta målen och upprättar nödvändiga dokument, samt identifierar vem som är ansvarig, vad hen ska göra och deadlines, särskilt om frågorna inte har en egen direkt avdelning i organisationen. Det ska gå att mäta målen på ett realistiskt sätt, samt att aktivt och på ett trovärdigt sätt berätta/dokumentera, vad det är ni åstadkommit under processen.

Punkt 1-3 är de vanligaste uppdragen och sker oftast i ett paket, tillsammans med ledningsgruppen, samt CRS hållbarhets- och eller kvalitetsansvarig. Slutresultatet har varit väldigt uppskattat och har omedelbart gett ett strukturerat verktyg att konkret gå vidare med.

Extern inspiration = Populärt vid konferenser för hela företaget!

Emellanåt behövs extern inspiration, för att komma vidare i processen internt och skapa den nödvändiga interna dialogen. Vi kan föreläsa om hållbara investeringar och exemplifiera hur ni kan tänka för att komma vidare, på alla nivåer i organisationen.

Produktion av hållbarhetsredovisning enligt GRI

Innebär en mer omfattande analys av företagets nuvarande status och framtida utvecklingsmöjligheter. Bland annat innehåller den målframtagning, beskrivning av processer inom företaget, för att nå målen samt identifikation av trånga sektorer. Intressent analys för rapporten är viktig, liksom intervjuer med nyckelpersoner inom bolaget. Läs mer under fliken ”Varför GRI?”.

Stöd kring processen i framtagandet av GRI

Ni vill skriva er första GRI rapport själva, men behöver stöd i form av erfarenhet, formuleringsförslag eller upprättande av mål. Vi bistår med djup expertkunskap och hjälper er att ta er framåt, med egen intern kraft. Vi hjälper er att förstå de olika nivåerna i rapporteringen enligt GRI, samt vilka indikatorer ni behöver fokusera på.

Upprättande av Codes of Conduct

För att minimera riskerna med negativ medial uppmärksamhet, samt för att kunna attrahera framtida kunder och därtill ha ett rent samvete som företagare. Vi ser över vilken typ av dokumentation som behövs för detta, samt hur det ska implementeras för att vara trovärdigt.

Uttalanden om Mia

Eva Karlsson, VD Houdini Sportswear

”På Houdinis resa har Mia varit högst delaktig i utvecklingen av vår interna struktur och organisation. Hon har god känsla för att utarbeta långsiktiga planer och definiera företagets värderingar. Mia kan konsten att strukturera, få fram tydliga mål och lyfta upp prioriterade områden på ett effektivt och engagerande sätt. Mia har återkommande hållit föredrag med avseende på miljö och hållbarhets frågor, både internt och externt. Frågornas komplexitet till trots gör hon det på ett mycket inspirerande och lättillgängligt sätt.”


Mats Hedblom, styrelseproffs och tidigare VD på Haglöfs of Scandinavia

”Mia, grundare av Eternal Mindset, är en driftig och jordnära tjej med starka visioner, som står för vad hon tycker. Hon är härlig att jobba med och har lätt för att inspirera andra vad gäller engagemang i miljöfrågor. Jag är övertygad om att Mia kommer att lyckas i sin nya utmaning, eftersom hon har ett så starkt eget driv.”


Anita Desai, inköpare Boliden, tidigare Inköpschef Haglöfs

”Mia är stjärnan i laget. Med vänlig bestämdhet och tydligt fokus får hon alla spelarna att glada göra sitt bästa. En verklig "doer" med hjärta och hjärna på rätta stället. Mia är en tillgång för sina arbetsgivare på fler sätt än de förstår. Med proffsigt lugn kan Mia analysera och förhandla så att båda parterna är nöjda. En projektledande visionär som kan prioritera och håller det hon lovar."