Affärsidé och vision

Att bidra till en hållbar global utveckling, genom att inspirera företag att sätta upp realistiska hållbarhetsmål. Samt att hjälpa företag att öka lönsamheten, genom en lyckad implementering av målen igenom hela organisationen.

Vision

Förbättra världen genom att skapa effektiva lösningar, som bidrar till bättre integration och högre måluppfyllnad av företags och organisationers hållbarhetsarbete.

Värdegrund

Passionerat engagemang
Nyskapande
Fokus på måluppfyllnad