100% av alla statliga bolag i Sverige skriver sedan 2008 en hållbarhetsredovisning enligt GRI

Varför GRI?

Att rapportera enligt GRI – Global Reporting Initiative, en certifierad hållbarhetsredovisning, har varit ett lagkrav för alla statliga bolag i Sverige sen 2008. Enligt en regeringsrapport från sept 2010 har detta lagkrav gett de statliga bolagen ett mer strukturerat och uppföljningsbart miljöarbete. Ungefär hälften av företagen har utvecklat nya inköpsrutiner och mer än hälften har infört nya rutiner inom miljöområdet.

Från årsskiftet är det nya krav på hållbarhetsredovisning, vad innebär de nya kraven för din verksamhet? Eternal Mindset kan guida dig och hjälpa ditt företag med er första hållbarhetsredovisning. 

GRI rapporteringen är uppdelad på 3 områden, alla lika betydelsefulla –

1. Ekonomiskt ansvarstagande
Handlar om att driva en verksamhet så att man tjänar så mycket pengar som möjligt och därmed tar ansvar inför aktieägarna, för att både trygga företagets finansiella ställning och ge dem avkastning på investerat kapital.

2. Miljömässigt ansvarstagande
Handlar om att driva en verksamhet på ett sätt som inte påverkar planeten och våra naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt.

3. Socialt ansvarstagande
Handlar om att driva sin verksamhet på ett sätt som kännetecknar en god samhällsmedborgare, det vill säga med hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande, oavsett om de är anställda, jobbar hos underleverantörer, är affärspartners eller konsumenter.

Vill du läsa Houdini sportswear första GRI rapport, läs här: http://www.houdinisportswear.com/se/global-reporting-initiative