Att ligga i framkant på miljö och hållbarhetsområdet är att skapa något som inte redan finns!

Vad kan Eternal Mindset tillföra ditt företag?

 • Vill du att ditt företag ska gå upp en division i ert hållbarhetsarbete, utan att behöva anställa fler medarbetare?
 • Att dokumentera ert arbete hitintills, har inte varit er starka sida och ni behöver hjälp med att komma igång?
 • Ni vill kunna berätta om ert hållbarhetsarbete på ett trovärdigt sätt, men vet inte hur?
 • Vill ni inspirera medarbetarna att lyfta betydelsen av hållbarhetsfrågor i deras dagliga arbete?
 • Trenden säger att framtidens konsument är mer kräsen vad gäller hållbarhetsfrågor, är ditt företag rustat för framtidens kund?
 • Vill du att ditt företag ska sticka ut bland konkurrenterna och attrahera fler kunder även på 10 års sikt?

Vilka verktyg behövs?

Vi har verktygen som hjälper er att komma igång att sätta upp mål, implementera och följa upp de satta målen. Med rätt visioner och verkligt hållbarhetsarbete kan företaget vinna lojala och nöjda medarbetare.

Små och medelstora företag som har ett aktivt hållbarhetsarbete har i genomsnitt en högre tillväxtvilja, är mer innovativa och mer internationaliserade än andra företag. 

Christian Nilsson, VD Galvin Green

"Eternal Mindset har hjälpt Galvin Green att formulera riktningen för vårt hållbarhetsarbete, genom workshops som gett oss strukturella verktyg att ta oss vidare i processen. På ett professionellt och kompetent sätt, har vi guidats till att sätta upp realistiska hållbarhetsmål för framtiden. Med ett långsiktigt affärs- och lönsamhetsfokus, i kombination med ansvarsfulla och hållbara affärer, är vi övertygade om att vi nu är på rätt väg för framtiden."

Eva-Kristin Öhman, Co-founder Nya Ledaskapet

"Mia är en trygg person, som har lätt för att leda andra och är oerhört inspirerad av att göra gott, för både samhälle och miljö och har en inre drivkraft som jag sett hos få andra."

Hållbart=Lönsamt

På vilket sätt kan hållbarhetsarbete vara lönsamt?

Eternal Mindset hjälper er att sätta upp uppföljningsbara mål inom alla områden, antingen det gäller GRI rapportering eller om ni bara önskar lyfta ert

hållbarhetsarbete ytterligare en nivå.

Ökad lönsamhet får ni på sikt genom:

 • ökade intäkter, genom ett starkare och mer trovärdigt varumärke
 • att ta samhällsansvar hjälper er att attrahera och behålla topptalangerna, vilket är nyckeln till att förbli framgångsrika
 • kostnadsreducering på lång sikt, i och med effektivare resursutnyttjande
 • fler affärsmöjligheter, då allt fler kunder kräver ett trovärdigt hållbarhetsarbete för att överhuvudtaget köpa de varor och tjänster som erbjuds

Vanligtvis leder ett fördjupat arbete av detta slag även möjligheter till framtida affärsutveckling:

 • genom ett mer cykliskt tänk kan man hitta nya produktgrupper
 • man hittar nya målgrupper och marknader
 • fler intresserade investerare, då ett väl dokumenterat hållbarhetsarbete ofta är en grundförutsättning för investerare

Många företag som börjar arbeta med dessa frågor gör det även på grund av riskminimering. Man vill skydda sitt varumärke genom att förebygga lagöverträdelser samt minska risken att bli uthängd i media, vilket kan skada både varumärket och lönsamheten på sikt.