Här nedanför följer en kort beskrivning av en del av projekten, där Eternal Mindset varit delaktig –

Uppbyggnad och genomförande av en utbildning för CSR- och Hållbarhetsansvariga, bl a tillsammans med Hållbarhetschefen på Grant Thornton. 

Kursen genomförs med utbildningspartnern Mentoronline. Läs mer om kursen här 

Peak Performance – strategisk riktning för framtida produktutveckling

Peak Performance säljer och utvecklar sport- och modekläder. Eternal Mindsets uppdrag hos dem går ut på att utveckla en strategisk riktning i deras framtida produktutveckling av samtliga material/ fibrer. Det är mitt ansvar att föreslå och hjälpa till med den praktiska implementeringen av konkreta förändringsåtgärder, i nuvarande processer och organisation. Arbetet innebär komplex synkronisering och styrning mellan olika avdelningar och funktioner på företaget.

Moderator Almedalsveckan 2016 - tillsammans med Grant Thornton, som är ett av Sveriges största revisionsbolag

Förberedelser inför moderatorsuppdrag för Grant Thorntons paneldebatter, med socialt hållbarhetsfokus i Almedalen. Intervjuer med samtliga paneldeltagare, samt sammanställning av frågor inför debatterna. Exempel på paneldeltagare var Rädda Barnens generalsekreterare, och Sara Nordbrand hållbarhetsansvarig Svenska Kyrkan.

Colour Wear – hållbarhetsplan för kommande åren

Colour Wear säljer och utvecklar skid- och snowboardkläder. Eternal Mindset anlitades för att strukturera upp deras hållbarhetsarbete och sätta upp mål och planer för de kommande åren. Jag höll i flera workshops för ledningsgruppen, som först sammanställde nuläget och sedan utmynnade i strategiska planer för den närmaste framtiden. 

Di Luca & Di Luca – struktur för hållbarhetsarbete

Di Luca & Di Luca säljer medelhavsinspirerade livsmedel, såsom olivolja, pasta och ostar, till företag som ICA och Coop. Eternal Mindset anlitades för att strukturera upp deras hållbarhetsarbete och sätta upp mål och göra prioriteringar för de kommande åren. Jag sammankallade och höll i flera workshops för ledningsgruppen, samt kvalitetsansvarig. Min roll var främst att hålla och driva i möten, att sammanfatta resultaten samt att initiera och inspirera till fler innovativa och modiga beslut i hållbarhetsarbetet. 

Klättermusen – struktur för inköps- och produktutvecklingsprocesser

Klättermusen säljer och utvecklar kläder och väskor för aktiva friluftsmänniskor. Klättermusen blev uppköpt och därefter anlitades Eternal Mindset av den nytillsatta VDn för att strukturera upp inköps- och produktutvecklingsprocesserna. Målet var att hitta mer effektiva och lönsamma metoder att produktutveckla och förhandla på. Inköpskontrakt upprättades av mig, som varje leverantör fick signera. Mitt uppdrag var även att sätta upp riktlinjer för hållbarhetsarbetet och göra dem tydliga internt, genom flera interna workshops med samtliga anställda.