Eternal Mindset vill förbättra världen!

Jag som startat Eternal Mindset har för avsikt att engagera mig i projekt som gör samhällsnytta och/eller miljönytta. Jag brinner för att inspirera andra att driva företag på ett långsiktigt hållbart sätt.

Genomförda Pro Bono projekt

Konstfacks första Sustainability pris delades ut våren 2015. Eternal Mindset sponsade vinnaren med ett stipendium, tillsammans med Konstfack, samt deltog i jury arbetet. 
Läs mer här - http://www.konstfack.se/Aktuellt/Nyheter-och-pressmeddelanden/2015/Manga-prisutdelningar-pa-arets-varavslutning/

Eternal Mindset har varit delaktiga med att ta fram konceptet kring "Circular Fashion Show & Talk", en modeshow och paneldebatt i centrala Stockholm. Samt varit med och anordnat själva eventet. Se mer här -http://circularfashionshowandtalk.com/om-cfst-2014-eventet/

Under 2014-2015 är jag utsedd till Hållbarhetsmentor i Sustainergies Hållbara mentors program. Programmets fokus ligger på studentens personliga utveckling och som mentor är min roll att vara en närvarande och frågeställande samtalspartner.

Läs mer här - http://sustainergies.se/mentor

Medlem i nätverket Cradlenet som är ett nätverk bestående av ett 100-tal formgivare, producenter, kemister, arkitekter, eko-strateger m fl som arbetar för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi i Sverige och över världen. Liknande konstellationer finns även i Holland och Danmark. Cradle to Cradle-konceptet är en av vägarna till cirkulär ekonomi. Se mer här -
http://www.cradlenet.se/